Family Juhász - Neefs
Welcome
Gergely munkája
Greg's Research
Links
Contact
Weblog
Holland fordítás

Holland (flamand) fordítás

[English]   [Nederlands]

Holland vagy flamand fordítót vagy tolmácsot keres? Akkor megtalálta. Ugyanis a főiskolai fordító- és tolmácsképzés mellett (ld. Gergely munkája) magam is aktív hiteles, hivatalos fordító és tolmács vagyok.

 • A Brüsszeli Magyar Nagykövetség által hivatalosan elismert és bejegyzett hiteles fordító és tolmács. Fordításaimat tehát a magyar állami szervek is elismerik hitelesnek.
 • A Leuveni Városi Bíróságon hiteles fordítóként és tolmácsként vagyok bejelentve (magyar, angol és holland nyelvről ezen három bármelyik másikára) így a belga hivatalok részére is kiállíthatok hiteles fordításokat.

Mint a Lessius tanára, kollégámmal együtt én vizsgáztatom az Antwerpeni és a Mecheleni Bíróságra jelentkező törvényszéki fordítókat és tolmácsokat.

A nyelvoktatás és a fordítástudomány területén szerzett elméleti tudás mellett nagy szakmai tapasztalattal rendelkezem a fordítás, és a tolmácsolás területén. Megelégedett ügyfeleim száma (közöttük ügyvédek, fordítóirodák, közjegyzők, kutatók, stb.) bizonyítja, hogy megbízható, gyors és igényes munkát végzek.

A fordításokat az eredeti szöveg formátumához igazítom (betűtípus, szerkesztés, képek, ábrák, táblázatok beillesztése) vagy az Ön igényei szerint formázom.Árak, tarifák és határidők

A fordítás ára a szöveg sürgősségétől és nehézségi fokától függ. Bizonyítványok, diplomák, apostille fordítások, születési és házassági anyakönyvi kivonatok általában olcsóbbak, mint műszaki vagy jogi szakszövegek.

A normál határidőre (5 munkanap/5 A4-es oldal) készítendő fordítások ára hosszabb, egybefüggő szövegek esetén szokásosan szavanként 7-25 eurócentbe kerül. A szavak számlálása a célnyelvi szövegben történik, és beleszámítanak a szövegleíró jellemzések is (pl. pecsét, aláírás, stb.). Megbízásonként a minimális fizetendő összeg 25 euró (járulékos költségek nélkül). A fizetés preferált módja: banki átutalás belga bankszámlára a fordítás kézhezvétele után. Különleges esetben, előzetes megállapodás esetén történhet magyar bankszámlára is (forintban, napi árfolyamon számítva). Az öt oldalnál hosszabb terjedelmű szövegek esetén a határidő megállapítása közös megegyezés alapján történik.

A fenti, fordítóirodák által általánosan használt díjszabás hátránya, hogy a végső fizetendő összeget csak a fordítás megtörténte után lehet megállapítani (egy hozzávetőleges árat természetesen előre is tudok mondani, amitől max. 5%-kal fog eltérni a fizetendő végső összeg). Éppen ezért, amennyiben óhajtja, oldalanként (A4) számított fizetési tarifa szerinti elszámolást választhat (oldalanként max. 350 szó). Bizonyos típusú szövegek (pl. diplomák, anyakönyvi kivonatok, apostille, jogosítvány stb.) mindig ilyen elszámolás alá esnek. Az oldal alapú elszámolás esetén az esetben a következő díjszabás érvényes:

Kategóriapéldaár/A4-es oldal
(0)Apostille15 euró
(1)születési és házassági anyakönyvi kivonatok, stb.25 euró
(2)bizonyítványok, diplomák35 euró
(3)egyszerűbb műszaki, orvosi és jogi szakszövegek50 euró
(4)átlagos műszaki, orvosi és jogi szakszövegek60 euró
(5)speciális műszaki, orvosi és jogi szakszövegek75 euró


Járulékos költségek:
hitelesítés (a belga hatóságok felé)* az első vagy egyetlen dokumentum után: 10 euró
hitelesítés (a belga hatóságok felé)* a második dokumentumtól kezdve : 5 euró / dokumentum
nehezen olvasható szövegek: +5 és 50% között
szövegformázás: +5 és 50% között
sürgősség (2 munkanap / max. 5 old.): +50%

* A magyar hatóságok felé nem kell külön hitelesítés, de az ügyintézésnek a Brüsszeli Magyar Konzulátuson keresztül kell történnie. (Groenejagerlaan 44, 1180 Brüsszel, tel: +32 2 348-18-00; fax: +32 2 347-60-28, e-mail: bxl.missions@kum.hu)

Természetesen hivatalos, áfás számlát kap megrendeléséről. Vállalkozásom a Belga Adóhivataltól ÁFA-mentesítést kapott, tehát 0%-os ÁFA-kulccsal dolgozom, azaz nem kell ÁFA-t fizetnie.

Rendszeres ügyfeleim kedvezményt kapnak, mely a megrendelések számától és nagyságától függ.


Ha árajánlatot szeretne egy konkrét fordítás esetében, vegye fel velem a kapcsolatot e-mail-en (juhaszgergely@yahoo.com), telefonon: +32 16 / 26 07 45 vagy faxon: +32 70 / 41 97 17.


Miért érdemes az én szolgáltatásomat választania?

 • Versenyképes, kedvező ár. Sok nagy fordítóiroda vállal holland (flamand) fordítást. Ezek többnyire nem rendelkeznek saját fordítóval, hanem külső alvállalkozóval végeztetik el a fordítást. Én is rendszeresen vállalok így alvállalkozásban holland-magyar vagy magyar-holland fordítást nagy fordítóirodáktól kapott megrendelésre harmadik személyek részére. Ebben az esetben azonban nemcsak a fordító munkáját kell megfizetnie, hanem a közvetítő cégek, szolgáltató partnerek nyerségét is felszámítják Önnek. Én viszont minden esetben kizárólag a fordítás reális költségét számlázom. Ha tehát Ön közvetlenül hozzám fordul, akkor csak a fordítás költségeit kell Önnek fizetni, a közvetítő cég nyeresége nélkül.

 • Pontos, megbízható fordítás és szakfordítás. Nagy szakmai tapasztalatom fordításelméleti tudással és tudományos kutatói munkával párosul. Ennek köszönhetően fordításaim a modern fordítástudomány és transzlációkutatás eredményeit felhasználva pontos és szakszerű célnyelvi szöveget eredményeznek.

 • A célnyelvi és forrásnyelvi kultúra alapos elméleti és gyakorlati ismerete. Több mint egy évtizede élek a Németalföldön, és Belgiumban (flamand nyelvterületen) és Hollandiában is tanítok. Így jól ismerem mindkét nyelvváltozatot, a helyi szokásokat, stb. Ismeretem tehát nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokra is épül. a


Kérjen ingyenes árajánlatot e-mailen, faxon (+32 70 / 41 97 17) vagy a kapcsolat oldalon lévő űrlapon keresztül!

Fordítói, szakfordítói tevékenységem során gyakrabban előforduló szövegek, szakszövegek

 • Hivatalos iratok, okmányok és dokumentumok hites (hiteles), hivatalos és legalizált fordítása.
 • Hivatalos iratok, dokumentumok külföldi (belga, flamand, holland, angol, amerikai) egyetemek részére külföldi tanulmányokhoz.
  Pl. Érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, diploma, oklevél, leckekönyv, index, nyelvvizsga, OKJ-s bizonyítvány, látogatási bizonyítvány fordítása.
 • Hivatalos iratok külföldi munkavállaláshoz (a belga kormány ill. a flamand hatóságok által megkövetelt okmányok) fordítása.
  Pl. erkölcsi bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, egyéb okirat, személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, forgalmi engedély, vezetői engedély
 • hiteles fordítása.
 • Egyéb hivatalos ügyek intézéshez szükséges iratok fordítása (pl. számla, szerződés, levél, különféle igazolások, okmányok és engedélyek stb.) hivatalos fordítása, szakfordítása.
 • Álláskereséshez szakmai életrajz, önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok, diplomák, kitűntetések, szakvizsgák, oklevelek, főiskolai és egyetemi leckekönyvek, indexek, nyelvvizsgák, erkölcsi bizonyítványok, születési és házassági anyakönyvi kivonatok, személyi igazolványok, lakcímkártyák, jogosítványok, forgalmi és vezetői engedélyek, számlák, szerződések, referencia levelek és egyéb hivatalos okmányok, igazolások és engedélyek szakszerű, pontos és hiteles fordítása.
 • Jogi fordítás, szakfordítás, lektorálás: bíróságok, közjegyzők, ügyvédi irodák, jogi cégek, állami hivatalok számára szerződés, jegyzőkönyv, bírósági és peres iratok, jogszabályok, törvények, rendelkezések, társasági szerződések, cégkivonatok, alapító okiratok, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, tulajdoni lap, végrendeletek, adományozás és adásvételi ügyletekhez szükséges iratok, büntetőperes eljárások, vádiratok, elfogatási parancsok, kiadatási kérelmek és egyéb hivatalos okmányok és okiratok fordítása.
 • Műszaki fordítás, szakfordítás, lektorálás: számos magyar, belga és holland kis, közepes és multinacionális cég számára műszaki leírás és dokumentáció, gépkönyv, használati utasítás, kezelési és karbantartási útmutató, specifikáció, tervrajz, műszaki jelentés, műszaki rajz, műszaki tanulmány, szabvány, műszaki engedély, minőségbiztosítási leírás, minőségügyi kézikönyv, építési és gyártási dokumentáció, technológiai leírás, szoftverleírás, pályázati anyag, szerződés és számos egyéb műszaki dokumentum fordítása.
 • Nemzetközi szállítmányozáshoz szükséges iratok.
 • Orvosi, egészségügyi, gyógyszerészeti fordítás, szakfordítás, lektorálás: orvos, ápoló és egyéb egészségügyi szakemberek részére orvosi lelet, zárójelentés, szakorvosi vélemény és egyéb egészségügyi okmány fordítása.
 • Tudományos munkák, szakcikkek, nemzetközi publikációk, szakdolgozatok és tézisek tudományos igényű, pontos, szakszerű szakfordítása.
 • Irodalmi művek, próza, szépirodalom, lelkiségi irodalom műfordítása.
 • Különféle internetes szövegek, honlapok, weblapok fordítása.
 • Szoftverek lokalizációja.

Természetesen szívesen fogadom egyéni megrendelőim megkeresését bármilyen témában!

Honlapom szerepel a www.webtelefonkonyv.hu oldalon.