Retour.
La Chouette chevêche : baguage des jeunes par un collaborateur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (Hugo Van Bochoute) Grâce à l'adresse et l'expertise scientifique du bagueur, les oiseaux sont très rapidement pesés, mesurés et pourvus d'une bague d'identification; ensuite, ils retrouvent leur vie naturelle. Toute autre manipulation est néfaste pour les oiseaux (et, pour ce motif, interdite par la loi)."

De Steenuil : ringen van de jongen door een medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Hugo Van Bochoute) Dank zij zijn handigheid en wetenschappelijke vorming worden de vogels snel en voorzichtig gewogen, gemeten en geringd, waarna ze meteen hun natuurlijk leven terugvinden. Elke andere storing van hun bestaan is voor de vogels schadelijk, en daarom ook bij wet verboden.
 

 
 

 

 

 
 

© Photos : 'CCN Vogelzang CBN' asbl / Marc Debacker (toute utilisation doit au préalable être autorisée : ccnvogelzangcbn@gmail.com (02.640.19.24) ou marc@wordsincontext.com
© Foto's : 'CCN Vogelzang CBN' asbl / Marc Debacker (ieder gebruik moet vooraf de toelating krijgen : - ccnvogelzangcbn@gmail.com (02.640.19.24) of marc@wordsincontext.com