La réhabilitation du terrain Dema est en vue grâce à un subside (3.000 $) de la ALCOA Foundation.

(Ce projet est en attente, car nous attendons la signature d’une convention avec Dema.)

 

Le subside était aussi lié à une intervention sur le terrain de la part du personnel des différentes sociétés belges qui font partie du groupe ALCOA.

Cette action a eu lieu le 15/10 et une 20aine de de déchets et de dépôts clandestins furent ramassés, mis en tas le long de la rue et évacués par le Service communal pour la Propreté Publique.

 

 

De herwaardering van het terrein van Dema is gepland dankzij een subsidie (3.000 $) van de ALCOA Foundation.

(Dit project is nog niet in uitvoering, want we wachten op de ondertekening van een overeenkomst met Dema.)

 

De subsidie was ook gekoppeld aan een actie op het terrein met een deel van het personeel van verschillende Belgische ondernemingen die deel uitmaken van de ALCOA groep.

Deze actie vond plaats op 15/10 en een twintigtal m³ afval en resten van illegale sluikstorten werden opgeruimd, in hopen langs de weg geplaatst en door de Dienst Openbare Reinheid van de Gemeente opgehaald.

 

_____________________________________________________________

Accueil & briefing / Onthaal & briefing

Gestion / Beheer

Pique-nique / Picknick

 

 

Visite et découverte / Bezoek en ontdekking

Couaaac couaaac !!!

 

 

Fin / Einde

Merci beaucoup

 

Portraits / Portretten